[>> more]

Institut d'Estudis de la Seguretat - IDES

Iniciativa del Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, com a eina al serveis dels diferents col·lectius professionals, de les empreses, de les diferents administracions i també del conjunt de la societat per estimular i difondre les problemàtiques socials sota l'àmbit conceptual de la seguretat. Agenda, notícies, publicacions i recursos.

World   Català   Societat  

 http://www.seguretat.org/ | Vote: yes / no | Similar records


Observatori de les Desigualtats (ODESC)

Estudis relacionats amb les desigualtats socials que es desenvolupen a iniciativa de la Fundació Jaume Bofill o que compten amb la seva col·laboració o el seu suport.

World   Català   Societat  

 http://www.obdesigualtats.cat/ | Vote: yes / no | Similar records


Organització per les Minories Europees

El lloc de les minories europees, nacionals, regionals i culturals, dels pobles autòctons, dels grups ètnics, dels territoris específics, de les regions amb fort particularisme i amb tendències federalistes a Europa.

World   Català   Societat  

 http://www.eurominority.eu/ | Vote: yes / no | Similar records


Centre d'Estudis Joan Bardina

Propostes per fer front als problemes econòmics que s'esdevenen en tots els estats del món: manca d'informació sobre el mercat, suborns, corrupció, misèria, carències pressupostàries o abús de poder. Treballs d'Agustí Chalaux, Brauli Tamarit i Lluís Maria Xirinacs.

World   Català   Societat  

 http://bardina.org/ | Vote: yes / no | Similar records


Xarxa de Consum Solidari

Campanyes i boicots, informacions diverses dins del camp de la solidaritat i l'ecologia.

World   Català   Societat   Solidaritat  

 http://www.xarxaconsum.org/ | Vote: yes / no | Similar records


Servei Català del Voluntariat

Un espai que apropa les entitats que organitzen activitats de voluntariat, els ciutadans i les institucions públiques.

World   Català   Societat   Solidaritat  

 http://www.voluntariat.org/ | Vote: yes / no | Similar records


Centre UNESCO de Catalunya

Associació creada l'any 1984 amb els objectius de difondre els ideals, documents i activitats de la UNESCO, fer-li arribar les aportacions de la comunitat cultural catalana, dur a terme projectes de cooperació al desenvolupament, i prestar serveis tècnics a la UNESCO per realitzar alguns dels seus projectes internacionals.

World   Català   Societat   Solidaritat  

 http://www.unescocat.org/ | Vote: yes / no | Similar records


Fundació Umbele

ONG que pretén canalitzar els diners rebuts per aportacions voluntàries cap a alguns dels ciutadans més pobres de l'Àfrica, tot utilitzant la gran xarxa de missioners i missioneres per la via més directa possible.

World   Català   Societat   Solidaritat  

 http://www.umbele.org/ | Vote: yes / no | Similar records


SOS Racisme - Catalunya

Una associació de defensa dels drets humans d'acció antiracista.

World   Català   Societat   Solidaritat  

 http://www.sosracisme.org/ | Vote: yes / no | Similar records


SOS Àfrica

Cooperació i solidaritat, amb les organitzacions autòctones africanes, en gairebé tots els aspectes en pro d'un futur just. Inclou una revista i dues associacions més, per l'aprenentatge d'idiomes africans i la dinamització cultural amb Àfrica Central.

World   Català   Societat   Solidaritat  

 http://www.sos-africa.org/ | Vote: yes / no | Similar records

[>> more]