[>> more]

Cymdeithas Cymru-Ariannin

Cymdeithas elusennol a sefydlwyd i fod yn ddolen gyswllt rhwng Cymru a'r Wladfa Gymreig yn Chubut.

World   Cymraeg   Rhanbarthol   Patagonia  

 http://www.cymru-ariannin.com/ | Vote: yes / no | Similar records


Andes Celtig

Cwmni teithio yn trefnu teithiau i’r Wladfa Gymreig, Patagonia, ac darparu teithiau hefyd i weddill Patagonia, yr Ariannin a De America.

World   Cymraeg   Rhanbarthol   Patagonia  

 http://www.andesceltig.com/ | Vote: yes / no | Similar records


Ysgol Gymraeg Llundain

Ysgol cynradd fechan yw Ysgol Gymraeg Llundain, sydd wedi ei lleoli yng nghanol Llundain. Dymar unig ysgol y tu allan i Gymru sydd yn cynnig addysg trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg

World   Cymraeg   Rhanbarthol   Lloegr   Llundain  

 http://ysgolgymraegllundain.co.uk/ | Vote: yes / no | Similar records


Canolfan Cymry Llundain

Gwefan swyddogol Canolfan Cymry Llundain cartref sefydlog y Cymry yn Llundain ers deng mlynedd a thrigain.

World   Cymraeg   Rhanbarthol   Lloegr   Llundain  

 http://www.londonwelsh.org/ | Vote: yes / no | Similar records


Ysgol Llanfairpwll

Mae Ysgol Llanfairpwll yn ymfalchio mewn darparu awyrgylch dysgu hapus a chyffrous, ac fe gefnogir ein disgyblion gan athrawon ymroddedig. Mawr obeithiwn y byddwch yn gweld ein gwefan yn llawn o wybodaeth ddefnyddiol.

World   Cymraeg   Rhanbarthol   Cymru   Ynys_Môn  

 http://www.ysgolllanfairpwll.org/ | Vote: yes / no | Similar records


Pobol y We

Cwmni lleol sy’n darparu gwasanaeth dylunio gwefannau a TG o ansawdd uchel yng Ngogledd Cymru.

World   Cymraeg   Rhanbarthol   Cymru   Ynys_Môn  

 http://www.pobolywe.co.uk/ | Vote: yes / no | Similar records


Tref Porthaethwy

Mae Porthaethwy wedi'i leoli ar arfordir Ynys Môn wrth yr Afon Menai yng Ngogledd Cymru.

World   Cymraeg   Rhanbarthol   Cymru   Ynys_Môn  

 http://menaibridge.org/ | Vote: yes / no | Similar records

[>> more]