[>> more]

Тале Огненовски

Страници за еден од најголемите македонски виртуози на кларинет.

World   Makedonski   Уметност  

 http://www.taleognenovski.com.mk/ | Vote: yes / no | Similar records


Каламус

За прв пат во Македонија. Библијата низ историјата и уметноста во Македонија на CD-ROM.

World   Makedonski   Уметност  

 http://www.kalamus.com.mk/ | Vote: yes / no | Similar records


Jeunesses Musicales Macedonia

Страници посветени на младите музичари и публиката, презентација на работата на центарот и Музичката младина на Македонија, музички настани од областа на класичната музика во светот и Македонија, newsletter, голем број врски и Директориум на македонските музички институции и центри кои работат со млади.

World   Makedonski   Уметност  

 http://www.jmm.org.mk/ | Vote: yes / no | Similar records


Јога сојуз на Македонија

Сојузот организира и информира све околу областите поврзани со јога.

World   Makedonski   Спорт  

 http://www.yoga.org.mk/ | Vote: yes / no | Similar records


Екстремни спортови

Информации и слики од зимскиот спорт во македонија.

World   Makedonski   Спорт  

 http://www.xmkd.com/ | Vote: yes / no | Similar records


Македонски олимписки комитет

Информации од македонската олимписка организација.

World   Makedonski   Спорт  

 http://www.mok.org.mk/ | Vote: yes / no | Similar records


Ekipa.mk

Македонски спортски е-весник.

World   Makedonski   Спорт  

 http://ekipa.mk/ | Vote: yes / no | Similar records


Iwama Ryu Аикидо

Аикидо клуб презентација и опсти информации за спортот.

World   Makedonski   Спорт  

 http://www.iwamaryu.org/ | Vote: yes / no | Similar records

[>> more]