Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Agencja rządowa podlegająca Ministrowi Gospodarki. Organizacja, kompetencje i organy, akty prawne i informacja o sposobie załatwiania spraw.

World   Polski   Społeczeństwo   Państwo   Administracja_rządowa   Gospodarka  

 http://bip.parp.gov.pl/ | Vote: yes / no | Similar records


Urząd Regulacji Energetyki

Udziela koncesji, zatwierdza taryfy energetyczne, przeciwdziała monopolizacji rynku.

World   Polski   Społeczeństwo   Państwo   Administracja_rządowa   Gospodarka  

 http://www.ure.gov.pl/ | Vote: yes / no | Similar records


Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Obszar działania, komunikaty nawigacyjne, utrzymanie wód, informacje o powodziach i suszach, akty prawne, komunikaty.

World   Polski   Społeczeństwo   Państwo   Administracja_rządowa   Środowisko   Gospodarka_wodna  

 http://www.krakow.rzgw.gov.pl/ | Vote: yes / no | Similar records


Agencja Rozwoju Przemysłu

Spółka Skarbu Państwa, wspiera transformację podmiotów gospodarczych, udziela pożyczek ze środków własnych i kredytu Banku Światowego (EFSAL).

World   Polski   Społeczeństwo   Państwo   Administracja_rządowa   Gospodarka  

 http://www.arp.com.pl/ | Vote: yes / no | Similar records