Kruszgeo, Wielkopolskie Kopalnie Poznań

Wydobycie, przetwarzanie i sprzedaż kruszyw na potrzeby budownictwa, produkcja betonów, usługi remontowe, budowlane, transportowe i geologiczne.

World   Polski   Biznes   Górnictwo   Surowce_skalne  

 http://www.kruszgeo.poznan.pl/ | Vote: yes / no | Similar records


KGHM Polska Miedź

Konglomerat przemysłowy zajmujący się m.in. wydobyciem i produkcją miedzi i srebra.

World   Polski   Biznes   Górnictwo   Surowce_metaliczne  

 http://www.kghm.pl/ | Vote: yes / no | Similar records


Haldex SA

Wzbogacanie wysokozapopielonych miałów oraz produkcja mieszanek węglowych, wzbogacanie odpadów powęglowych, utylizacja mułów osadnikowych, skup gruzu budowlanego i produkcja kruszyw.

World   Polski   Biznes   Górnictwo   Surowce_energetyczno-chemiczne  

 http://www.haldex.com.pl/ | Vote: yes / no | Similar records


Katowicki Holding Węglowy

Grupa kapitałowa skupiająca 8 kopalń węgla kamiennego Katowice-Kleofas, Wieczorek, Staszic, Murcki, Wujek, Mysłowice, Wesoła i Śląsk. Obszary górnicze położone są w obrębie miast: Katowice, Mysłowice, Jaworzno, Tychy, Mikołów, Ruda Śląska, Chorzów, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza.

World   Polski   Biznes   Górnictwo   Surowce_energetyczno-chemiczne  

 http://www.khw.pl/ | Vote: yes / no | Similar records


Kompania Węglowa S.A.

Producent węgla kamiennego, grupuje 17 kopalń i 5 zakładów. Katowice.

World   Polski   Biznes   Górnictwo   Surowce_energetyczno-chemiczne  

 http://www.kwsa.pl/ | Vote: yes / no | Similar records


Kłodawa, Kopalnia Soli

Eksploatacja metodą górniczą wysadowego złoża soli kamiennych, informacje o produkcji i sieci sprzedaży.

World   Polski   Biznes   Górnictwo   Surowce_chemiczne  

 http://www.sol-klodawa.com.pl/ | Vote: yes / no | Similar records